woensdag 23 februari 2011

Ding 24 Mediawijsheid

Ik heb eerst het rapport gelezen van de bibliotheek Rotterdam over Mediawijsheid. Het is een heel wijd containerbegrip, belangrijkste constatering:je hebt jongeren die met de knoppen vaardig zijn, maar geen inzicht hebben in wat ze voor hun neus krijgen. Daarnaast heb je mensen die inzicht hebben in de kwaliteit van de bronnen, maar niet de knoppen beheersen. Jong en oud kunnen dus nog veel uitwisselen. Daarna heb ik de quiz Mediawijsheid gedaan: niveau 1, een fout, niveau 2, een fout, niveau drie, drie fouten (ik weet wat RSS is, maar niet wat de afkorting betekent!!). Maar ik ben tevreden. Wat ik nodig heb ter verbetering kan ik niet zo goed inschatten.

De bibliotheek moet bij uitstek de rol vervullen bij de selectie van betrouwbare bronnen, dus misschien de webnaslag functie nog verder uitbreiden.

Voor de komende week van de Mediawijsheid zou ik graag aandacht besteden aan de webnaslag bronnen als Biebsearch, Schoolbieb en boekeenboek.

1 opmerking: